برنامه کامل مسابقات جام جهانی 2010

گروه A : 

آفریقایجنوبی (83) ، مکزیک (17) ، فرانسه (9) ، اروگوئه (16)
آفریقایجنوبی - مکزیک ، 21 خرداد ، 18:30
فرانسه - اروگوئه ، 21 خرداد ، 23
آفریقایجنوبی - اروگوئه ، 26 خرداد ،23
فرانسه- مکزیک ، 27 خرداد ، 23
مکزیک - اروگوئه ، 1 تیر ، 18:30
فرانسه- آفریقاىجنوبى ، 1 تیر ، 18:30

گروه B :
آرژانتین (7) ، یونان (13) ، نیجریه (21) ، کره جنوبی (47)
آرژانتین - نیجریه -۲۲ خرداد ، 18:30
کره جنوبى- یونان-۲۲ خرداد ، 16
یونان - نیجریه-۲۷ خرداد ، 18:30
آرژانتین - کرهجنوبى- ۲۷ خرداد ، 16
نیجریه- کرهجنوبى- 1 تیر ، 23
یونان - آرژانتین- 1 تیر ، 23

گروه C :
انگلیس (8) ، آمریکا (14) ، اسلوونی (25) ، الجزایر (30)
انگلستان - آمریکا - ۲۲ خرداد ، 23
الجزایر - اسلوونى - ۲۳ خرداد ، 16
اسلوونى - آمریکا -۲۸ خرداد 18:30
انگستان- الجزایر-۲۸ خرداد 23
اسلوونى - انگلستان- ۲ تیر 18:30
آمریکا- الجزایر - ۲ تیر : 18:30

گروه D :
آلمان(6) ، استرالیا (20) ، صربستان (15) و غنا (32)
آلمان - استرالیا-۲۳ خرداد 23
صربستان- غنا۲۳ خرداد 18:30
آلمان - صربستان - ۲۸ خرداد 16
غنا - استرالیا - ۲۹ خرداد 18:30
غنا- آلمان -۲ تیر 23
استرالیا- صربستان- ۲ تیر 23

گروه E :
هلند (4) ، دانمارک (36) ،ژاپن (45) و کامرون (19) 
هلند- دانمارک- ۲۴ خرداد 16
ژاپن - کامرون- ۲۴ خرداد 18:30
هلند- ژاپن- ۲۹ خرداد 16
کامرون - دانمارک- ۲۹ خرداد 23
دانمارک - ژاپن- ۳تیر 23
کامرون - هلند- ۳تیر 23

گروه F : 
ایتالیا (5) ، پاراگوئه (31) ، نیوزلند (78) و اسلواکى (34)
ایتالیا- پاراگوئه- ۲۴ خرداد 23
نیوزلند- اسلواکى- ۲۵ خرداد 16 
اسلواکى- پاراگوئه- یکشنبه - ۳۰ خرداد 16
ایتالیا - نیوزلند- ۳۰ خرداد 18:30
اسلواکى- ایتالیا- ۳تیر 18:30 
پاراگوئه- نیوزلند- ۳تیر 18:30

گروه G :
برزیل (1) ،کره شمالى (105) ، ساحل عاج (27) و پرتغال (3)
ساحل عاج - پرتغال- ۲۵ خرداد 18:30
برزیل- کره شمالى- ۲۵ خرداد 23
برزیل- ساحل عاج- ۳۰ خرداد 23
پرتغال- کره شمالى- ۳۱ خرداد 16 
پرتغال- برزیل- ۴ تیر 18:30
کره شمالى - ساحل عاج- ۴تیر 18:30

گروهH :
اسپانیا (2) ، سوئیس (24) ، هندوراس (38) و شیلى 18
هندوراس - شیلى- ۲۶ خرداد 16 
اسپانیا- سوئیس- ۲۶ خرداد 18:30
شیلى- سوئیس- ۳۱ خرداد 18:30
اسپانیا- هندوراس- ۳۱ خرداد 23
شیلى- اسپانیا- ۴تیر 23
سوئیس - هندوراس- ۴تیر 23
/ 0 نظر / 22 بازدید